Skip to main content

Gweinidogion yn wynebu cwestiynau am fuddsoddi yn system rheilffyrdd Cymru

8 March 2021

Yn ystod sesiwn blaenorol yr ymchwiliad, dywedodd Gweinidog Economi Cymru Ken Skates fod gwario ar seilwaith rheilffyrdd Cymru rhwng 2011 a 2016 “yn cynrychioli biliwn neu fwy o bunnoedd mewn tanfuddsoddiad”. Disgwylir i’r Pwyllgor holi Mr Heaton-Harris a Mr Davies ynghylch yr honiadau hyn.

Tystion

Am 14.30

Ddydd Iau 11 Mawrth 2021 dros Zoom

  • Chris Heaton-Harris AS, Gweinidog Gwladol, Yr Adran Drafnidiaeth
  • David T.C. Davies AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru

Ymysg y pynciau mae Aelodau’r Pwyllgor yn debygol o’u harchwilio gyda Mr Heaton-Harris a Mr Davies fydd:

  • effeithiolrwydd cysylltiadau rhynglywodraethol wrth benderfynu ar fuddsoddi yn y system rheilffyrdd yng Nghymru;
  • a yw’r cyllid y mae Cymru yn ei dderbyn ar gyfer seilwaith y rheilffyrdd yn ac wedi bod yn ddigonol;
  • effaith pandemig y coronafeirws ar brosiectau yn ymwneud â’r rheilffyrdd y mae Cymru yn elwa ohonynt; ac
  • Adolygiad Cysylltedd yr Undeb.

Further information

Image: Parliamentary copyright