Skip to main content

Seilwaith rheilffyrdd Cymru: Gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a gweithredwyr cledrau yn rhoi tystiolaeth gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig

8 February 2021

Bydd Network Rail, Trafnidiaeth Cymru a gweithredwyr gwasanaethau trenau yng Nghymru yn rhoi tystiolaeth gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig wrth i’r Pwyllgor ystyried anghenion seilwaith a rhwydwaith rheilffyrdd Cymru yn y dyfodol.

 

Bydd tystion yn rhoi tystiolaeth ar ffurf dau banel. Yn ystod y panel cyntaf gyda Network Rail a Trafnidiaeth Cymru bydd ASau yn debygol o archwilio:

 • goblygiadau terfynu’r model rhyddfreinio rheilffyrdd;

 • effeithiolrwydd a thegwch lefelau a dyraniad buddsoddiad mewn seilwaith;

 • Adolygiad Cysylltedd yr Undeb.

Ymysg y pynciau mae’r Pwyllgor yn debygol o’u harchwilio yn ystod yr ail banel gydag arweinwyr o reilffyrdd Great Western, West Coast a CrossCountry railways fydd:

 • heriau wrth gyflenwi gwasanaethau rheilffyrdd;

 • addasrwydd methodoleg yr Adran Drafnidiaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch cyllido prosiectau rheilffyrdd;

 • effaith Covid-19 ar gynaliadwyedd y rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru.

Y sesiwn ddydd Iau fydd ail sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor ar gyfer ymchwiliad i seilwaith rheilffyrdd Cymru.

Tystion

Ddydd Iau 11 Chwefror 2021 dros Zoom

Am 9.30am:

 • James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru;

 • Bill Kelly, Cyfarwyddwr Llwybr Cymru a’r Gororau, Network Rail.

Am 10.30am:

 • Mark Hopwood, Rheolwr Gyfarwyddwr, Great Western Railway;

 • Richard Scott, Cyfarwyddwr Partneriaethau a Strategaeth, West Coast Partnership;

 • Sarah Kelley, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru a’r Gorllewin, CrossCountry.

Gwybodaeth bellach

Delwedd: © M J Richardson (cc-by-sa/2.0)