Skip to main content

Grid capacity in Wales

Inquiry

The Committee has launched an inquiry which will explore the implications of grid capacity issues for the energy sector in Wales, particularly in relation to Wales meeting its net zero targets. 

Read inquiry launch and terms of reference 

This inquiry is no longer accepting evidence

The deadline for submissions was Thursday 31 March 2022.

Work news

Thumbnail
UK Government acknowledges ‘step-change’ needed to boost grid capacity in Wales in response to MPs
The Welsh Affairs Committee today publishes the UK Government’s response to its Grid Capacity in Wales report.
24 January 2023
Thumbnail
Llywodraeth y DU yn cydnabod bod angen 'newid sylweddol' i hybu gallu'r grid yng Nghymru mewn ymateb i ASau
Llywodraeth y DU yn cydnabod bod angen 'newid sylweddol' i hybu gallu'r grid yng Nghymru mewn ymateb i ASau
24 January 2023
Thumbnail
Significant threat to economic growth in Wales unless grid constraints for renewables are resolved, warn MPs
Committee publishes report on Grid capacity in Wales
21 October 2022
Thumbnail
ASau yn rhybuddio bod bygythiad sylweddol i dwf economaidd yng Nghymru oni bai bod cyfyngiadau’r grid ar gyfer ynni adnewyddadwy yn cael eu datrys
Committee publishes their report on Grid capacity in Wales
21 October 2022
Thumbnail
Gweinidog ynni’r DU i roi tystiolaeth i ASau ar gysylltedd grid yng Nghymru
Committee to question Energy Minister Greg Hands
6 June 2022
Thumbnail
UK Energy Minister to give evidence to MPs on grid connectivity in Wales
Committee to question Energy Minister Greg Hands
6 June 2022
Thumbnail
Gweinidog Llywodraeth Cymru i roi tystiolaeth ar gapasiti grid yng Nghymru
Y Pwyllgor Materion Cymreig yn clywed gan Julie James AS, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros y Newid yn yr Hinsawdd
13 May 2022
Thumbnail
Welsh Government Minister to give evidence on grid capacity in Wales
Welsh Affairs Committee hears from Julie James MS, the Welsh Government’s Minister for Climate Change
13 May 2022
Thumbnail
Sut y gall grid ynni Cymru fod yn barod ar gyfer sero net, o ystyried y cynnydd mewn cynlluniau adnewyddadwy yn y dyfodol?
Bydd y sesiwn yn archwilio goblygiadau materion yn ymwneud â chapasiti grid ar gyfer y sector ynni yng Nghymru, a sut y mae hyn yn effeithio ar dargedau sero net Cymru
22 April 2022
Thumbnail
How can Wales’ energy grid become net zero ready for the increase of renewable projects?
MPs will explore the implications of grid capacity issues for the energy sector in Wales, and how this impacts Wales' net zero targets
22 April 2022
Thumbnail
Y Pwyllgor Materion Cymreig i ddechrau derbyn tystiolaeth ar gapasiti grid yng Nghymru
Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal y sesiwn dystiolaeth gyntaf yn ei ymchwiliad i Gapasiti grid yng Nghymru.
11 March 2022
Thumbnail
Welsh Affairs Committee starts taking evidence on grid capacity in Wales
During this scene-setting session with industry experts, MPs will be exploring the implications of grid capacity issues.
11 March 2022
Thumbnail
Lansio ymchwiliad capasiti grid yng Nghymru
Y Pwyllgor Materion Cymreig yn archwilio goblygiadau materion capasiti’r grid i’r sector ynni yng Nghymru
1 February 2022
Thumbnail
Grid capacity in Wales inquiry launched
Welsh Affairs Committee explores the implications of grid capacity issues for the energy sector in Wales
1 February 2022
Total results 14 (page 1 of 1)

Contact us

We can't usually help you with an individual problem or a specific complaint.

  • Email: welshcom@parliament.uk
  • Phone: 020 7219 7201 (general enquiries) | 020 7219 1034 (media enquiries)
  • Address: Welsh Affairs Committee, House of Commons, London, SW1A 0AA