Skip to main content

Costau byw, porthladdoedd rhydd, Newport Wafer Fab ac ynni niwclear i gyd ar yr agenda wrth i ASau baratoi i holi Ysgrifennydd Gwladol Cymru

17 June 2022

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn holi Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrh Simon Hart AS, ac Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, David TC Davies AS, yn ei sesiwn dystiolaeth arferol ar waith Swyddfa Cymru.

Mae’r sesiwn dystiolaeth yn cynnig y cyfle i aelodau’r Pwyllgor i drafod amrywiaeth eang o faterion amserol sydd yn effeithio ar bobl Cymru. Mae’r sesiwn yn debygol o edrych ar faterion y mae’r Pwyllgor yn barod yn eu harchwilio fel rhan o’i ymchwiliadau—megis ynni niwclear, porthladdoedd rhydd a thwristiaeth yng Nghymru—ynghyd â materion pellach, o gostau byw i gysylltiadau rhynglywodraethol.

Mae’r sesiwn dystiolaeth hefyd yn cyflwyno’r cyfle blynyddol i graffu ar ddyraniad y gyllideb i Lywodraeth Cymru cyn i wariant Llywodraeth y DU gael ei gytuno gan Dŷ’r Cyffredin.

Tystion am 10:00yb

  • Y Gwir Anrh Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru
  • David TC Davies AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru

Further information

Image: Parliamentary copyright