Skip to main content

Ysgrifennydd Gwladol Cymru i ymddangos ger bron ASau

21 February 2022

Bydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Simon Hart, yn ymddangos ger bron y Pwyllgor Materion Cymreig i roi diweddariad ar waith y mae Swyddfa Cymru yn ymgymryd ag ef.

Tystion am 10:00yb

Dydd Mercher 23 Chwefror

  • Y Gwir Anrh Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru
  • David TC Davies AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru

O gysylltiadau rhynglywodraethol gyda Llywodraeth Cymru i borthladdoedd rhydd a ffermio wedi Brexit, bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn cael ei holi am agweddau o waith a rhai o ymchwiliadau presennol y Pwyllgor. Yn mynychu’r cyfarfod gyda’r Ysgrifennydd Gwladol bydd David TC Davies AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru.

Mae’r Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal sesiynau tystiolaeth lled-reolaidd gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Cynhaliwyd y sesiwn ddiwethaf ym mis Hydref 2021.

Further information

Image: Parliamentary copyright