Skip to main content

Cwestiynau i Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar amryw faterion, gan gynnwys porthladdoedd rhydd a’r agenda i godi’r gwastad

14 June 2021

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal sesiwn dystiolaeth ddydd Iau gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Mae'r sesiwn yn rhan o waith rheolaidd y Pwyllgor i graffu ar gyfrifoldebau'r Gweinidog.

Yn ystod y sesiwn, bydd hefyd yn cael ei mynychu gan Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, David T C Davies AS, bydd y Pwyllgor yn edrych ar amryw faterion yn ymwneud ag agenda polisi Llywodraeth y DU a’r goblygiadau i Gymru.

Ymysg y pynciau fydd yn debygol o gael eu trafod gan y Pwyllgor ceir porthladdoedd rhydd, y gronfa codi’r gwastad a’r gronfa adnewyddu cymunedol, a sefyllfa cysylltiadau rhynglywodraethol gyda Llywodraeth Cymru.

Tystion

Dydd Iau 17 Mehefin

Am 9:30am

  • Y Gwir Anrh Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Swyddfa Cymru
  • David T C Davies AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, Swyddfa Cymru

Further information

Image: Parliamentary copyright