Skip to main content

The economic and cultural impacts of trade and environmental policy on family farms in Wales

Inquiry

The Welsh Affairs Committee is conducting a short inquiry to explore the impact of major policy changes (particularly, but not exclusively, international trade and climate change) on family farms in Wales.  

Read inquiry launch and terms of reference

This inquiry is no longer accepting evidence

The deadline for submissions was Friday 29 October 2021.

Work news

Thumbnail
Llywodraethau’r DU a Chymru yn gweithio i barhau i gyrraedd eu targedau sero net priodol, Llywodraeth y DU yn cadarnhau
Y Pwyllgor Materion Cymreig yn cyhoeddi adroddiad ymateb y Llywodraeth i effeithiau economaidd a diwylliannol masnach a pholisi amgylcheddol ar ffermydd teuluol yng Nghymru
14 July 2022
Thumbnail
UK-Welsh Government working to continue to meet respective net zero targets
Welsh Affairs Committee publishes Government response to the economic and cultural impacts of trade and environmental policy on family farms in Wales report
14 July 2022
Thumbnail
Transparency needed on corporations purchasing viable farm land for carbon offset schemes to avoid farmers being priced out
Committee publish report on the economic and cultural impacts of trade and environmental policy on family farms in Wales
7 April 2022
Thumbnail
Angen am dryloywder ynghylch corfforaethau sy’n prynu tir amaeth hyfyw ar gyfer cynlluniau gwrthbwyso carbon, er mwyn atal ffermwyr rhag cael eu prisio allan o’r farchnad
Pwyllgor yn cyhoeddi adroddiad ar y Effeithiau economaidd a diwylliannol polisi masnach ac amgylcheddol ar ffermydd teuluol yng Nghymru
7 April 2022
Thumbnail
MPs explore impact of climate change on family farming in Wales
The impacts of climate change policy and free trade agreements (FTAs) on family farming in Wales explored by MPs
28 January 2022
Thumbnail
ASau i edrych ar yr heriau sy’n wynebu ffermio teuluol yng Nghymru
Mae’r Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal ei sesiwn dystiolaeth gyntaf yn ei ymchwiliad newydd i ffermydd teuluol.
19 November 2021
Thumbnail
MPs look at challenges facing family farming in Wales
The Welsh Affairs Committee holds an evidence session for its new family farming inquiry
19 November 2021
Thumbnail
ASau i edrych ar effaith polisi masnach ac amgylcheddol ar ffermydd teuluol yng Nghymru
Pwyllgor Materion Cymru yn lansio effeithiau economaidd a diwylliannol polisi masnach ac amgylcheddol ar ymchwiliad ffermydd teulu yng Nghymru
23 July 2021
Thumbnail
Impacts of trade and environmental policy on family farms in Wales to be explored by MPs
Welsh Affairs Committee launches economic and cultural impacts of trade and environmental policy on family farms in Wales inquiry
23 July 2021
Total results 9 (page 1 of 1)

Contact us

We can't usually help you with an individual problem or a specific complaint.

  • Email: welshcom@parliament.uk
  • Phone: 020 7219 7201 (general enquiries)/020 7219 1034 (media enquiries)
  • Address: Welsh Affairs Committee, House of Commons, London, SW1A 0AA