Skip to main content

Y Pwyllgor Materion Cymreig i glywed gan academyddion am effaith covid-19 ar y system budd-daliadau yng Nghymru

14 September 2021

Yn ei sesiwn dystiolaeth gyntaf fel rhan o’r ymchwiliad, y System Budd-daliadau yng Nghymru, bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn edrych ar bynciau allweddol yn ymwneud â’r system budd-daliadau gyda phanel o academyddion.

Wrth glywed gan arbenigwyr o Brifysgol Salford, Prifysgol Sheffield Hallam a Phrifysgol Ystrad Clud, bydd ASau yn edrych ar y system budd-daliadau cyn ac yn ystod pandemig covid-19, yn ogystal â diwygiadau posib i'r system. Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar oblygiadau ymarferol datganoli rhai pwerau yn ymwneud â budd-daliadau i'r Alban, a’r gwersi posib i Gymru.

Tystion o 9:30

  • Yr Athro Lisa Scullion, Prifysgol Salford
  • Yr Athro Christina Beatty, Prifysgol Sheffield Hallam
  • Emma Congreve, Sefydliad Fraser of Allander, Prifysgol Ystrad Clud

Further information

Image: Parliamentary copyright