Skip to main content

Y Pwyllgor Materion Cymreig i ddechrau derbyn tystiolaeth ar gapasiti grid yng Nghymru

11 March 2022

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal y sesiwn dystiolaeth gyntaf yn ei ymchwiliad i Gapasiti grid yng Nghymru.

Yn ystod y sesiwn baratoadol gydag arbenigwyr y diwydiant, bydd ASau yn edrych ar oblygiadau materion yn ymwneud â chapasiti grid. Dyma’r pynciau fydd yn debygol o gael eu trafod:

 • Rhwydwaith trawsyrru Cymru;
 • Cysylltiadau grid i gynlluniau ynni adnewyddadwy yn y dyfodol;
 • Rôl rhanddeiliaid wrth baratoi’r grid ar gyfer galw’r dyfodol;
 • Y Gwarant Gwerthu Clyfar;
 • Polisi ynni perthnasol llywodraethau’r DU a Chymru;
 • Beth yn fwy y gall llywodraethau’r DU a Chymru ei wneud i ddiogelu’r grid at y dyfodol.

Mae’r ymchwiliad yn dilyn un blaenorol gan y Pwyllgor i Ynni adnewyddadwy yng NghymruDadleuodd y Pwyllgor y gallai Cymru fod yn arweinydd ym myd ynni adnewyddadwy, ond y gallai materion yn ymwneud ag isadeiledd, megis capasiti grid, fod yn rhwystr i unrhyw gynnydd ac yn her sylweddol i gyflawni ymrwymiadau sero net.  

Tystion am 10.00yb

 • Jon O'Sullivan, Cyfarwyddwr Ynni Gwynt ar y Tir ac Ynni’r Haul, EDF Energy
 • Tom Glover, Cadeirydd Gwlad RWE, RWE UK
 • Robert Proctor, Rheolwr Datblygu Busnes, Ynni Cymunedol Cymru

Tystion am 11.00yb

 • Rhys Wyn Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru, Renewable UK
 • Chris Williams, Pennaeth Datgarboneiddio Diwydiannol, Diwydiant Cymru

Further information

Image: Robin Drayton