Skip to main content

Prif Weithredwr Byd-eang a Phrif Weithredwr y DU Tata Steel i roi tystiolaeth ar benderfyniad y cwmni i gau ffwrneisiau chwyth ym Mhort Talbot

25 January 2024

Ddydd Mercher 31 Ionawr, bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal sesiynau tystiolaeth yn y bore a'r prynhawn i graffu ar benderfyniad Tata Steel i gau ei ffwrneisiau chwyth ym Mhort Talbot wrth iddo symud tuag at gynhyrchu dur mewn ffordd wyrddach yn y DU. Gallai'r penderfyniad arwain at bron i 3,000 o bobl yn colli eu swyddi ar safle Port Talbot.

Bydd sesiwn dystiolaeth y bore yn clywed gan Brif Weithredwr Byd-eang a Rheolwr Gyfarwyddwr Tata Steel, T. V. Narendran, Prif Weithredwr y DU Tata Steel, Rajesh Nair, ac undebau llafur.

Yn y cyfamser, yn y prynhawn, bydd y Pwyllgor yn clywed gan Weinidog yr Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, Aelod o’r Senedd, ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus David T.C. Davies, Aelod Seneddol.

Mae'r aelodau'n awyddus i archwilio effaith penderfyniad Tata Steel ar y gymuned leol, economi Cymru a gweithgynhyrchu yng Nghymru, a dyfodol sector dur y DU.   

Tystion   

O 09.30 (Ystafell Thatcher, Portcullis House):

  • Undeb GMB (cynrychiolydd i'w gadarnhau)
  • Unite (cynrychiolydd i'w gadarnhau)
  • Alasdair McDiarmid, Ysgrifennydd Cyffredinol, Community

O 10.15 (Ystafell Thatcher, Portcullis House):

  • T. V. Narendran, Prif Weithredwr Byd-eang a Rheolwr Gyfarwyddwr Tata Steel
  • Rajesh Nair, Prif Weithredwr y DU Tata Steel

O 14.15 (Ystafell Bwyllgor 8):

  • Vaughan Gething, Aelod o’r Senedd, Gweinidog yr Economi, Llywodraeth Cymru

O 15.00 (Ystafell Bwyllgor 8):

  • David T.C. Davies, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Rhagor o wybodaeth    

Image: Pixabay