Skip to main content

Ydy'r cynnydd mewn ail gartrefi mewn ardaloedd penodol yng Nghymru yn effeithio ar y Gymraeg?

18 January 2024

Yn ei ail sesiwn dystiolaeth fel rhan o'r ymchwiliad 'Effaith newid poblogaeth yng Nghymru', bydd yr Aelodau'n canolbwyntio ar y sector tai a gwasanaethau lleol.

Bydd y panel cyntaf, sy'n clywed gan y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr a Chyngor Sir Ceredigion yn archwilio materion fel cyffredinrwydd ail gartrefi mewn rhai ardaloedd yng Nghymru. Yn benodol, bydd yr Aelodau'n dymuno ymchwilio i'r hyn y gallai hyn ei olygu i'r cymunedau hynny, effaith y lefel uchel o fewnfudo ac economïau lleol.

Yna bydd ASau yn clywed gan gynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Dinas Casnewydd a Chydffederasiwn Trafnidiaeth Teithwyr Cymru ar sut mae gwasanaethau lleol, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus, yn effeithio ar newid yn y boblogaeth.

Tystion

O 10.00:

  • Mark Harris, Cynghorydd Cynllunio a Pholisi Cymru, Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi
  • Barry Rees MBE, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cyngor Sir Ceredigion
  • Ifan Glyn, Cyfarwyddwr Cymru, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr

O 11.00:

  • Ellie Fry, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adfywio a Gwasanaethau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  • Paul Jones, Cyfarwyddwr Strategol: yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Cyngor Dinas Casnewydd
  • Aaron Hill, Cyfarwyddwr, Cydffederasiwn Trafnidiaeth Teithwyr Cymru

Rhagor o wybodaeth

Image credit: Adobe Stock