Skip to main content

Mae’r sesiwn dystiolaeth hon wedi’i chanslo – Cadeirydd S4C i ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig

6 December 2023

Mae'r sesiwn dystiolaeth hon wedi'i chanslo

Bydd Cadeirydd S4C, Rhodri Williams, yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig mewn gwrandawiad atebolrwydd i archwilio trefniadau llywodraethiant y sefydliad a gweithrediad ei fwrdd unedol.

Tystion

O 9.00:

  • Rhodri Williams, Cadeirydd, S4C
  • Chris Jones, Aelod Anweithredol Arweiniol Bwrdd Unedol S4C

Further information

Image: Elspeth Keep / UK Parliament