Skip to main content

Prif Weinidog Cymru i ymddangos gerbron ASau

12 October 2023

Bydd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AS, yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig ar gyfer gwrandawiad rheolaidd sy’n bwrw golwg ar faterion allweddol sy'n effeithio ar bobl Cymru.

O gysylltiadau rhynglywodraethol rhwng Llywodraethau Cymru a'r DU, i gyhoeddiadau diweddar ar brosiectau’r seilwaith rheilffyrdd sy'n effeithio ar Gymru, bydd yr ASau yn trafod ystod eang o faterion gyda'r Prif Weinidog. Efallai y byddant hefyd yn archwilio safbwyntiau’r Prif Weinidog ar waith diweddar y Pwyllgor i wynt alltraeth arnofiol, twristiaeth ac ansawdd dŵr yng Nghymru. 

Dyma'r bedwaredd sesiwn o'i math y mae'r Pwyllgor Materion Cymreig wedi'i chynnal gyda Phrif Weinidog Cymru yn ystod y Senedd hon. Mae wedi ymddangos yn flaenorol ar 4 Mawrth 2021, 9 Mawrth 2022 a 30 Tachwedd 2022.

Tyst

Dydd Mercher 18 Hydref, Ystafell Bwyllgor 16

O 09.45:

  • Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru
  • Des Clifford, Cyfarwyddwr Swyddfa'r Prif Weinidog
  • Piers Bisson, Cyfarwyddwr Pontio Ewropeaidd, y Cyfansoddiad a Chyfiawnder, Llywodraeth Cymru

Further information

Image: Parliamentary copyright