Skip to main content

Y Prif Weinidog Mark Drakeford i ymddangos gerbron ASau

24 November 2022

Sesiwn Dystiolaeth 

Bydd Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig i drafod ystod eang o faterion gan gynnwys ynni adnewyddadwy yng Nghymru ac effaith Datganiad yr Hydref ar y genedl.

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, mae aelodau'r Pwyllgor hefyd yn debygol o archwilio cysylltiadau rhynglywodraethol rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU, a materion cyfansoddiadol gan gynnwys Confensiwn Sewel a diwygio'r Senedd.

Fis diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau ar gyfer cwmni ynni adnewyddadwy dan berchnogaeth y cyhoedd, er mwyn uwchraddio'r broses o gyflwyno ynni adnewyddadwy. Mae hyn o ddiddordeb arbennig i'r Pwyllgor, sydd wedi cynnal ymchwiliadau diweddar i ynni adnewyddadwy yng Nghymru a chapasiti'r grid, ac sydd ag  ymchwiliad ar y gweill i ynni gwynt alltraeth arnofiol (FLOW). 

Gwylio

O 10.00:

  • Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Further information 

Image: Parliamentary copyright