Skip to main content

Cyn-Bennaeth Materion Twristiaeth VisitBritain ac academyddion yn rhoi tystiolaeth i ASau ar Gymru fel cyrchfan twristiaeth byd-eang

15 July 2022

Bydd Cyn-Bennaeth Materion Twristiaeth VisitBritain ac academyddion o Brifysgol Leeds Beckett a Phrifysgol Brunel Llundain yn rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Materion Cymreig wrth iddo barhau â’i ymchwiliad i Gymru fel cyrchfan twristiaeth byd-eang.

  • Sesiwn dystiolaeth: Cymru fel cyrchfan twristiaeth byd-eang
  • Dydd Mercher 20 o Orffennaf, 10.00yb
  • Ystafell Bwyllgor 6, Palas San Steffan
  • Gwyliwch YN FYW

Mae’r sesiwn dystiolaeth yn debyg o edrych ar y canlynol:

  • Potensial Cymru fel cyrchfan twristiaeth byd-eang;
  • Sut mae twristiaeth yn cael ei hyrwyddo ac a yw’r gwaith yna yn fuddiol i Gymru ar hyn o bryd; a
  • Sut y gallai Cymru gryfhau ei brand dramor.

Drafftiodd Cyn-Bennaeth Materion Twristiaeth VisitBritain, Anthony Pickles, Fargen Sector Twristiaeth Llywodraeth y DU, a groesawyd gan Ysgrifennydd Cymru ar y pryd, a ddywedodd y byddai’n “golygu y bydd Cymru yn fwy hygyrch ac yn gwella’r amodau ar gyfer ymwelwyr domestig a rhyngwladol”. Mae’r Athro Annette Pritchard wedi datgan o’r blaen ei fod yn anodd gweld sut y mae marchnata Cymru fel cyrchfan twristiaeth dramor wedi gweithio. Mewn tystiolaeth ysgrifenedig, eglurodd yr Athro Dorothy A. Yen bod Cymru yn brin o gysylltiad gwahaniaethol â thirnodau sy’n denu twristiaid ym meddyliau ymwelwyr rhyngwladol. Mae hyn yn gwneud Cymru yn llai deniadol o’i chymharu â chyrchfannau eraill yn y DU, ac mae’r Athro Yen wedi cynnig marchnata Cymru fel ‘The Land of Dragons and Legends’.

Tystion am 10.00yb

  • Anthony Pickles, cyn-Bennaeth Materion Twristiaeth, VisitBritain
  • Yr Athro Annette Pritchard, Athro mewn Rheoli Twristiaeth, Prifysgol Leeds Beckett
  • Yr Athro Dorothy A. Yen, Athro mewn Marchnata, Ysgol Fusnes Brunel, Prifysgol Brunel Llundain

Further information

Image: Unsplash