Skip to main content

Tynnu sylw at chwaraeon a diwylliant Cymru wrth i ASau edrych ar dwristiaeth yng Nghymru

20 May 2022

O gerddoriaeth i’r theatr, o bêl droed i rygbi, bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn clywed gan sefydliadau diwylliannol a grwpiau chwaraeon yng Nghymru wrth i ASau barhau i gasglu tystiolaeth fel rhan o’r ymchwiliad Cymru fel cyrchfan twristiaeth byd-eang.

Mae chwaraeon a diwylliant yn ddau o dri philar a nodwyd fel ‘arlwy craidd’ Cymru yn Strategaeth Twristiaeth Llywodraeth Cymru. O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu gwaith datblygu ac adnoddau marchnata er mwyn hybu’r meysydd hyn fel atyniadau allweddol i ymwelwyr. 

Bydd y sesiwn yn archwilio chwaraeon a diwylliant yng Nghymru ymhellach, gan asesu sut y maent yn gallu cael eu defnyddio i hyrwyddo Cymru a chryfhau brand Cymru dramor. Bydd Aelodau hefyd yn edrych ar rai o’r heriau a’r cyfleoedd ehangach sy’n wynebu’r sector yn sgil pandemig covid-19.  

Tystion am 09:30yb

  • Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig a Chreadigol, Canolfan Mileniwm Cymru
  • Camilla King, Cynhyrchydd Gweithredol, Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen
  • Louise Miles-Payne, Cyfarwyddwr, Creu Cymru ac Aelod Bwrdd, UK Theatre
  • Fiona Stewart, Rheolwr Gyfarwyddwr, Gŵyl Green Man  

 Tystion am 10.30yb

  • Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Cyfathrebu, Cymdeithas Bêl-Droed Cymru
  • Matthew Williams, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu, Cymdeithas Chwaraeon Cymru

Further information

Image: Unsplash