Skip to main content

Gweinidog Llywodraeth Cymru i roi tystiolaeth ar gapasiti grid yng Nghymru

13 May 2022

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn clywed gan Julie James AS, Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, wrth iddo barhau i gasglu tystiolaeth fel rhan o’r ymchwiliad i Gapasiti grid yng Nghymru.

Yn 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru darged ar gyfer cwrdd â’r hyn sy’n cyfateb i 70% o’r galw am drydan yng Nghymru o ffynonellau trydan adnewyddadwy erbyn 2030. Mae gan Gymru botensial enfawr o ran ynni adnewyddadwy, trwy adnoddau megis y gwynt, y llanw a’r tonnau. Fodd bynnag, mae cynlluniau arfaethedig wedi eu rhwystro gan argaeledd a chapasiti cysylltiadau, tra bod capasiti presennol y grid, o ran dosbarthu a thrawsyrru, yn her sylweddol.  

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, bydd y Pwyllgor yn trafod amrywiaeth o faterion gyda’r Gweinidog, gan gynnwys sut y mae Llywodraeth Cymru yn cynllunio goresgyn y cyfyngiadau uchod, pa fuddsoddiad y mae’n rhagweld sydd ei eisiau i ddatgarboneiddio’r grid, a Gweithredwr System y Dyfodol.

Tyst

am 11.00yb

  • Julie James AS, Gweinidog Newid Hinsawdd, Llywodraeth Cymru

Further information

Image: Robin Drayton