Skip to main content

ASau i edrych ar ddigonolrwydd cefnogaeth y system budd-daliadau yng Nghymru

14 October 2021

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn holi amrywiaeth o arbenigwyr ynghylch y gefnogaeth a ddarperir gan y system budd-daliadau yng Nghymru, wrth i'w ymchwiliad i'r pwnc barhau.

Tystion

Dydd Iau, 21 Hydref

9.30

  • Dr Mike Brewer, Dirprwy Prif Weithredwr, Resolution Foundation
  • Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan
  • Charlotte Pickles, Cyfarwyddwr, Reform
  • Anvar Sarygulov, Uwch Gymrawd Ymchwil, Bright Blue

Bydd ASau yn derbyn tystiolaeth gan gynrychiolwyr o’r melinau trafod canlynol: Resolution Foundation, Sefydliad Bevan, Reform a Bright Blue. Yn ystod ail sesiwn yr ymchwiliad, bydd y Pwyllgor yn edrych ar ba mor effeithiol y bu cefnogaeth y system i'r sawl a effeithiwyd gan bandemig covid-19, y prif heriau a wynebir gan y system budd-daliadau yn gyffredinol, a ph’un ai bod angen unrhyw ddiwygio yn yr hir dymor. Mae’n bosib y bydd ASau hefyd yn edrych gyda’r tystion ar y lwfansau a’r grantiau a gynigir gan Lywodraeth Cymru, a’i chynllun peilot ar gyfer Incwm Sylfaenol Cyffredinol.

Further information 

Image: PA