Skip to main content

Y Pwyllgor Materion Cymreig i edrych ar orsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd

16 September 2021

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal sesiwn dystiolaeth unigol i glywed y diweddaraf ar orsaf bŵer niwclear newydd ar safle Wylfa Newydd, yn dilyn methiant cynllun Horizon.

 • Sesiwn dystiolaeth: Sesiwn unigol ar Wylfa Newydd
 • Dydd Iau 23 Fedi 09:30
 • Gwyliwch YN FYW

Bydd ASau yn edrych ar y gefnogaeth sydd ei hangen ar y sector i ddatblygu gorsafoedd pŵer newydd a’r tebygolrwydd y bydd datblygwr newydd yn darparu gorsaf bŵer niwclear ar safle Wylfa Newydd. Bydd y Pwyllgor yn ystyried sefyllfa bresennol niwclear yng Nghymru a’r DU a rôl niwclear yng nghymysgedd ynni´r dyfodol.

Dros bedwar panel, bydd y Pwyllgor yn ystyried cyflwr y sector niwclear gydag arbenigwyr yn y diwydiant, yn clywed gan ddarpar ddatblygwyr ac yn gorffen y sesiwn gyda chyfraniad gan brif arbenigwr polisi’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ar sut mae niwclear yn cyd-fynd ag agenda werdd y Llywodraeth.

Tystion am 9:30

 • Tom Greatrex, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Diwydiant Niwclear (NIA)
 • Dr Paul Howarth, Prif Weithredwr, y Labordy Niwclear Cenedlaethol (NNL)
 • Yr Athro Laurence Williams OBE, Athro Sêr Cymru mewn Polisi a Rheoleiddiad Niwclear, Prifysgol Bangor

Tystion am 10:15

 • Barbara Rusinko, Llywydd yr Adran Niwclear, Diogelwch a’r Amgylchedd, Bechtel
 • Ivan Baldwin, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, Bechtel
 • David Durham, Llywydd Systemau Ynni, Westinghouse
 • Lindsay Roche, Cyfarwyddwr Materion Llywodraeth, Westinghouse UK

Tyst am 10:45

 • Simon Forster, Cyfarwyddwr, Shearwater

Tyst am 11:15

 • Declan Burke, Cyfarwyddwr Prosiectau a Datblygiad Niwclear yn yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS)

Further information  

Image credit: Ian Capper on Geograph