Skip to main content

Mark Drakeford i ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig

1 March 2021

Bydd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford yn ymddangos ger bron y Pwyllgor Materion Cymreig ddydd Iau mewn sesiwn unigol i drafod cysylltiadau rhynglywodraethol ar ystod eang o faterion.

Tystion

Ddydd Iau 4 Mawrth 2021 dros Zoom

Am 14.30

  • Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Ymysg y pynciau mae’r Pwyllgor yn debygol o’u harchwilio fydd:

  • Brexit a pholisi masnach;
  • y Gronfa Ffyniant Gyffredin; a’r
  • ymateb i bandemig y coronafeirws.

Dyma ymddangosiad cyntaf Mr Drakeford gerbron y Pwyllgor a’r cyntaf gan Brif Weinidog Cymru ers 2015.

Further information

Image: Open Government License/Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)