Skip to main content

Effeithiau cynnar masnach, ffiniau a thollau yn sgil Brexit yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Materion Cymreig

26 January 2021

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal sesiwn unigol i archwilio sut mae’r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad UE-DU yn gweithio hyd yn hyn yn ogystal â gwiriadau a phrosesau masnach DU-UE yn dilyn Brexit, gan gynnwys eu heffaith ar lif masnach ar draws Môr Iwerddon.

Ar 1 Ionawr, newidiodd perthynas fasnach y DU gyda’r UE pan ddaeth y cyfnod pontio Brexit i ben. Mae’r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad UE-DU wedi dileu tollau ar y rhan fwyaf o nwyddau, ond mae busnesau yn dal i wynebu rhwystrau eraill, fel gwiriadau llymach ar dollau ac ar y ffin.

Bydd y Pwyllgor yn holi panel o gynrychiolwyr gwahanol ddiwydiannau, gan gynnwys Logistics UK, Food and Drink Federation Cymru, Stena Line a’r CBI er mwyn ystyried goblygiadau’r trefniadau masnach newydd.

Mae’r sesiwn yn debygol o gynnwys trafodaeth ar:

  • sut mae busnesau yng Nghymru yn addasu i’r trefniadau masnach newydd gyda’r Undeb Ewropeaidd;
  • effaith rhwystrau fel gwiriadau iechyd a diogelwch ar fusnesau sy’n allforio i farchnadoedd yn Ewrop; a
  • dyfodol y DU fel pont ar gyfer masnach i ac o’r Undeb Ewropeaidd yn ogystal â goblygiadau gwasanaethau ychwanegol llongau sy’n teithio o Weriniaeth Iwerddon yn syth i gyfandir Ewrop i borthladdoedd Cymru (yn enwedig Caergybi).

Tystion:

Am 09.30

  • Chris Yarsley, Rheolwr Polisi – Cymru, Canolbarth Lloegr a’r De Orllewin, Logistics UK
  • Pete Robertson, Prif Weithredwr, Food and Drink Federation Cymru
  • Ian Davies, Pennaeth Awdurdodau Porthladd y DU, Stena Line
  • Ian Price, Cyfarwyddwr Cymru, Confederation of British Industry (CBI)

Gwyliwch yn fyw ac ar alw ar Parliament TV. 

Further information

Image: N. Jahannes/Wikimedia Commons