Skip to main content

Gweinidogion yn wynebu cwestiynau Pwyllgor am fasnach yng Nghymru yn sgil Brexit

2 November 2020

Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol Simon Hart a’r Gweinidog Masnach Greg Hands yn wynebu cwestiynau gan y Pwyllgor Materion Cymreig ynghylch negodiadau masnach gyda’r UE a gwledydd y tu hwnt I’r UE a’u goblygiadau i Gymru.

Gan fod canlyniad trafodaethau masnach yr UE yn hongian yn y balans, a chyda llai na deufis tan ddiwedd cyfnod pontio Brexit, mae'n debygol y bydd ASau yn gofyn i Weinidogion Llywodraeth y DU;

  • datblygiadau negodiadau masnach gyda’r UE a gwledydd y tu hwnt i’r UE;
  • cydweithrediad rhynglywodraethol ar y negodiadau;
  • sut y bydd yn paratoi porthladdoedd a busnesau ac yn rheoli unrhyw amhariad yn dilyn newidiadau i drefniadau tollau.

Tystion

Am 09.30

  • Y Gwir Anrh Greg Hands AS, Gweinidog Gwladol ar gyfer Polisi Masnach
  • Y Gwir Anrh Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Further information

Image: Parliamentary copyright