Skip to main content

Pwyllgor Materion Cymreig yn cymryd tystiolaeth gan ddiwydiannau allweddol yng Nghymru

5 October 2020

Bydd panel o arbenigwyr yn cwmpasu’r diwydiannau dur, modurol a fferyllol yng Nghymru yn rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Materion Cymreig ddydd Iau ynghylch dyfodol eu sectorau yn sgil Brexit.

Bydd panel o arbenigwyr yn cwmpasu’r diwydiannau dur, modurol a fferyllol yng Nghymru yn rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Materion Cymreig ddydd Iau ynghylch dyfodol eu sectorau yn sgil Brexit.

Bydd ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd (UE) yn newid y modd y mae busnesau’n masnachu gyda’r undeb a gyda gwledydd y tu hwnt i’r UE. Wrth i’r negodiadau barhau, nid yw’n glir o hyd ar ba sail y bydd y DU yn masnachu gyda’r UE yn dilyn y cyfnod pontio sy’n dod i ben ym mis Ionawr 2021.

Bydd y Pwyllgor yn debygol o holi’r panel ynghylch:

  • y cyfleoedd a’r heriau a fyddai’n wynebu eu sectorau yn sgil cytundeb tebyg i un Canada, neu ddiffyg cytundeb, gyda’r UE;
  • pa mor barod yw eu sectorau ar gyfer y naill ganlyniad; ac
  • unrhyw bryderon sydd ganddynt am amharu ar gadwyni cyflenwi.

Bydd y sesiwn hon yn rhan o Ymchwiliad Brexit a Masnach y Pwyllgor.

Tystion

Am 09.30

  1. Yr Athro Peter Wells, Cyfarwyddwr Canolfan ar gyfer Ymchwil Diwydiant Modurol;
  2. Dr Kathryn Ringwald Wildman, Dadansoddwr Diwydiant Dur; a
  3. Dr Richard Greville, Cyfarwyddwr ABPI Wales Cymru & Dosbarthiad Cadwyn Cyflenwi, Association of the British Pharmaceutical Industry.

Further information

Image: CC0