Skip to main content

Porthladd Rhydd yng Nghymru

13 March 2020

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal un sesiwn dystiolaeth er mwyn clywed gan weithredwyr porthladdoedd a phanel o arbenigwyr mewn masnach a logisteg am fuddioldeb porthladdoedd rhydd yng Nghymru.

Bydd ASau yn debygol o holi ynghylch goblygiadau trefniadau tollau newydd i borthladdoedd, a hefyd byddant yn archwilio effaith economaidd a manteision sefydlu porthladd rhydd mewn safleoedd penodedig yng Nghymru. 

Tystion

Dydd Mercher 18 Mawrth 2020, Committee Room 8

Tystion am 10yb:

  • Wyn Parry, Rheolwr y Porthladd, Awdurdod Porthladd Caergybi;
  • Andy Jones, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol, Porthladd Aberdaugleddau;
  • Andrew Harston, Cyfarwyddwr Cymru a Phorthladdoedd Bychain, Associated British Ports;
  • Richard Ballantyne, Prif Weithredwr, Cymdeithas Porthladdoedd Prydain.

Tystion am 11yb:

  • Yr Athro L Alan Winters, Cyfarwyddwr, Arsyllfa Polisi Masnach y DU, Prifysgol Sussex;
  • Yr Athro Andrew Potter, Ysgol Fusnes Caerdydd – Prifysgol Caerdydd;
  • Paul Swinney, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil, Centre for Cities.

Gwybodaeth bellach

Delwedd: CC0