Skip to main content

Lansio ymchwiliad Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

20 July 2016

Mi fydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal ymchwiliad i Fasnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau.

Trenau Arriva Cymru sy'n gweithredu'r masnachfraint nes i'r cytundeb ddod i ben yn 2018. Mi fydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar y perfformiad presennol gyda'r bwriad o gynnig argymhellion ar gyfer y dyfodol, yn benodol ynghylch caffael.

Cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig

Gwahoddir y rhai sydd â diddordeb i ystyried y canlynol:

  • Beth yw'r profiad presennol o safon perfformiad y masnachfraint?
  • Pa wersi y gallwn ddysgu o'r masnachfraint presennol?
  • Pa welliannau i wasanethau cwsmeriaid y gellir disgwyl yn y masnachfraint newydd?
  • Pa gydweithrediad sydd rhwng Llywodraeth Cymru a'r DU wrth benderfynu sut i weithredu a rheoli gwasnaethau cwsmeriaid rheilffyrdd yng Nghymru?

Dyddiad Cau cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau ysgrifenedig yw dydd Gwener, 26 Awst am 4.00 yh.

Anfon cyflwyniad ysgrifenedig i'r Cymru a'r Gororau ymchwiliad masnachfraint rheilffyrdd Pwyllgor Materion Cymreig.

Sylwadau'r Cadeirydd

Wrth lansio'r ymchwiliad, dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor David TC Davies: 

"Mae mwyafrif helaeth o wasanaethau Cymru yn rhan o fasnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, gan gynnwys nifer o gysylltiadau â Lloegr. Rydym wedi lansio'r ymchwiliad yma i geisio deall lefel y perfformiad presennol ac unrhyw welliannau posib yn y dyfodol.  

Ry' ni am geisio deall sut y mae Llywodraeth Cymru a'r DU yn cydweithio er mwyn sicrhau'r gwasanaeth orau i bobl Cymru. Wrth i gwmniau ddechrau cystadlu am y fasnachfraint newydd yn fuan, mae'n hollbwysig fod y materion yma yn cael eu hasesu."

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto