Skip to main content

Y Pwyllgor yn asesu buddsoddiadau S4C

5 July 2019

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn cymryd tystiolaeth gan Brif Weithredwr Blurrt โ€“ cwmni cyfryngau cymdeithasol y buddsoddodd S4C Cyfryngau Digidol ynddo yn 2014.

Pwrpas y sesiwn

Fel rhan o'u gwaith parhaus am ddyfodol y sianel deledu Gymraeg S4C, bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn holi Nick Miller, Prif Weithredwr Blurrt, ynghylch y gwersi a ddysgwyd yn sgil penderfyniadau S4C wrth fuddsoddi. Mae Blurrt yn gwmni cyfryngau cymdeithasol y buddsoddodd S4C Cyfryngau Digidol โ€“ adain fasnachol S4C โ€“ ynddo yn 2014. Mae S4C wedi cadarnhau bod eu buddsoddiadau yn Blurrt wedi cael eu gostwng i ddim ers hynny. 

Mae'r Pwyllgor hefyd yn dymuno clywed am yr hyn y gallai S4C Cyfryngau Digidol ei ddysgu yn sgil eu buddsoddiad a'u hymwneud รข Blurrt, a sut y gallai hyn wella penderfyniadau wrth fuddsoddi yn y dyfodol er mwyn gwarchod cyllid ar gyfer rhaglenni S4C. Mae'n bosib hefyd y bydd yn archwilio cyflwr y diwydiant digidol yng Nghymru.

Tystion

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf, Ystafell Wilson

14.15yh

  • Nick Miller, Sylfaenydd a Phrif Weithredwr Blurrt

Further information

Image: CC0