Skip to main content

Y Pwyllgor Materion Cymreig yn ymweld â charchar Wysg/Prescoed fel rhan o ymchwiliad i ddarpariaeth carchardai

18 October 2018

Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn parhau â'u hymchwiliad i Ddarpariaeth Carchardai yng Nghymru drwy ymweld â CEM Wysg/Prescoed, sef carchar yn Wysg, Sir Fynwy ar gyfer oedolion gwrywaidd categori C a D ac oedolion ifanc.

Dydd Llun 22 Hydref
Lleoliad: CEM Wysg/Prescoed, Wysg, Sir Fynwy, NP15 1XP
Amser: cyn 9yb

Estynnir gwahoddiad i'r wasg i gyfweld Cadeirydd y Pwyllgor cyn 9yb ddydd Llun.

Sylwch: Ni fydd yn bosib cynnal cyfweliad y tu mewn i'r carchar.

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto