Skip to main content

Cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i roi tystiolaeth

26 November 2015

Cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod Mesur drafft Cymru.

Tystion

Dydd Llun, 30 Tachwedd 2015, Ystafell Grimond, Portcullis House

Am 4yh

  • Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto