Skip to main content

Media Wales yn rhoi tystiolaeth ar ddarlledu

4 February 2016

Mae'r Pwyllgor Materion Cymreig yn parhau gyda'r ymchwiliad i Ddarlledu yng Nghymru. Mae Media Wales yn gyfrifol am rai o bapurau mwyaf poblogaidd Cymru a phwrpas y sesiwn yma yw i asesu plwraliaeth y cyfryngau yng Nghymru.

Tystion

Dydd Llun 8 Chwefror 2016, Ystafell Wilson, Portcullis House, Tŷ'r Cyffredin

4yh

  • Martin Shipton, Prif Ohebydd, Western Mail
  • Alan Edmunds, Golygydd, Media Wales a'r Western Mail

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto