Skip to main content

Pwyllgor i holi Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar Fesur drafft Cymru

26 November 2015

Y Pwyllgor Materion Cymreig yn parhau i graffu ar fesur Drafft Cymru.

Tystion

Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2015, Ystafell Bwyllgora 8, Palas San Steffan

Am 3.30yh

  • Y Gwir Anrhydeddus Stephen Crabb AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru
  • Geth Williams, Dirprwy Gyfarwyddwyr, Gwasanaethau Cyfansoddiadol a Chorfforaethol, Swyddfa Cymru 
  • Sue Olley, Cynghorydd Cyfreithiol, Swyddfa Cymru

Sylwadau'r Cadeirydd

Dywedodd David T.C. Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig:

"Ers i ni gychwyn ein ymchwiliad i Fesur drafft Cymru y Llywodraeth union fis yn ȏl, mae ein tystion wedi peri gofid am allu'r Mesur i gyflawni nod yr Ysgrifennydd Gwladol o sichrau setliad clir sy'n para yn yr hir-dymor. Mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi dweud yn glir ei fod yn barod i glywed awgrymiadau, a byddwn yn cyflwyno rhai o amheuon ein tystion iddo cyn paratoi ein adroddiad."

Gwybodaeth bellach

Delwedd: Parliamentary copyright