Skip to main content

Cyfrifoldebau Ysgrifennydd Gwladol Cymru

9 September 2015

Mi fydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn holi Stephen Crabb AS Ddydd Llun 14 Medi am 4.00yh ynghylch ei gyfrifoldebau fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Mi fydd Alun Cairns, AS, Is-Ysgrifennydd Seneddol Cymru, yn ymuno ag ef.

Mi fydd y Pwyllgor yn holi'r Ysgrifennydd Gwladol ar ddyfodol datganoli, trafnidiaeth yng Nghymru, economi Cymru, ag unrhyw faterion eraill o ddiddordeb.

Tystion

Dydd Llun 14 Medi 2015, Ystafell Thatcher, Portcullis House

Ar 4yh

  • Stephen Crabb AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru
  • Alun Cairns AS, Is-Ysgrifennydd Seneddol Cymru

Gwybodaeth bellach

Delwedd: Hawlfraint Seneddol