Skip to main content

Holi'r BBC ar ddarlledu yng Nghymru

22 February 2016

Y Pwyllgor Materion Cymreig i glywed tystiolaeth wrth Cyfarwyddwr BBC Cymru a Chyfarwyddwr Digidol a Strategaeth y BBC. Y BBC yw un o'r cyfryngau  sy'n cael ei ddefnyddio fwyaf yng Nghymru  ac mi fydd y Pwyllgor yn awyddus i glywed cynlluniau ariannu'r gorfforaeth, ynghyd â phortreadu Cymru ar y sgrȋn.

Tystion

Dydd Llun 22 Chwefror 2016, Ystafell Wilson, Palas San Steffan

Am 4yh

  • Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales
  • James Purnell, Cyfarwyddwr Strategaeth a Digidol, BBC

Rhagor o fanylion

Delwedd: PA