Skip to main content

Y Pwyllgor Materion Cymreig yn ystyried dyfodol S4C

14 December 2018

Yn dilyn adolygiad annibynnol yn 2017, bydd y Pwyllgor yn ystyried cylch gwaith, cyllid a threfniadau llywodraethu S4C mewn sesiwn dystiolaeth ddydd Mawrth 18 Rhagfyr.

Cefndir

Argymhelliodd yr adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Willians bod S4C yn cymryd camau i sicrhau ei bod yn dangos cynydd law yn llaw â datblygiadau pwysig technolegol a digidol, ail-strwythuro'r drefn llywodraethu ac annog "newid diwylliannol" o fewn y sefydliad. Mynegodd yr adolygiad bryder am y posibilrwydd na fyddai S4C yn medru parhau i hyrwyddo'r Gymraeg a diwylliant a chymdeithas Gymreig yn effeithiol heb weithredu'r newidiadau hyn.

Pwrpas y sesiwn

Bydd y Pwyllgor yn holi Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C—y corff annibynol sy'n gyfrifol am ddarpariaeth gwasanaethau rhaglenni teledu cyfrwng-Cymraeg—ac Owen Evans, Prif Weithredwr S4C, am gynydd y sianel wrth iddi weithredu'r argymhellion ac yn gofyn pa ddeddfwriaeth sydd ei hangen er mwyn sicrhau bod y newidiadau yn cael eu cyflawni.

Tystion

Mawrth 18 Rhagfyr, Ystafell Grimond, Tŷ Portcullis

14.15yh

  • Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C
  • Owen Evans, Prif Weithredwr S4C 

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto