Skip to main content

Dadansoddi materion rheoleiddio darlledu yng Nghymru

10 December 2015

Y Pwyllgor Materion Cymreig yn holi'r rheoleiddiwr Ofcom, y Sefydliad Materion Cymreig ac arbenigwyr academaidd.

Tystion

Dydd Llun 14 Rhagfyr 2015, Ystafell Grimond, Portcullis House

3.50yh

  • Rhodri Williams, Cadeirydd Ofcom Cymru
  • Peter Davies, Cyfarwyddwr Polisi Cynnwys, Ofcom UK

4.35yh

  • Angela Graham, IWA Media Policy Group
  • Hywel Wiliam, IWA Media Policy Group

5.20yh

  • Sian Powell, Prifysgol Caerdydd
  • Dyfrig Jones, Prifysgol Bangor

Sylwadau'r Cadeirydd

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor, David TC Davies:

"Mi fydd y sesiwn yma yn caniatau ein bod yn dod at wraidd y materion rheoleiddio sy'n wynebu darlledwyr yng Nghymru. Ry' ni'n gobeithio elwa hefyd o glywed y farn arbenigol am y sialensau presennol i ddarlledwyr, o ran cynnwys, ariannu a llywodraethiant."

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto