Skip to main content

Ymarfer craffu ar Fesur drafft Cymru yn parhau

19 November 2015

Mi fydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn parhau i graffu ar Fesur drafft Cymru wythnos nesaf. Ddydd Llun 23 Tachwedd, bydd y Pwyllgor yn clywed wrth unigolion o Gymdeithas y Gyfraith yng Nghymru, Y Gymdeithas ar gyfer Cymuned Cyfreithiol Cymraeg Llundain, True Wales a'r arbenigwr datganoli Alan Trench.

Tystion

4yh

  • Kay Powell, Cymdeithas y Cyfreithwyr
  • Huw Williams, Cymdeithas y Cyfreithwyr
  • Hefin Rees QC, Y Gymdeithas ar gyfer Cymuned Cyfreithiol Cymraeg Llundain

4.45yh

  • Alan Trench

5.30yh

  • Rachel Banner, True Wales
  • Annie Mulholland, True Wales
  • Roger Cracknell, True Wales

Sylw'r Cadeirydd

Dywedodd David T.C. Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig:

"Rydym yn falch o'r cyfle i gael ystod eang o dystion i roi eu sylwadau ar Fesur drafft Cymru. Rydym yn awyddus yn benodol i glywed y farn ynghylch effaith y Mesur ar y broses o weinyddu cyfiawnder yng Nghymru, a'r berthynas rhwng model pwerau cadw yn ȏl ac awdurdodaeth gyfreithiol."

Gwybodaeth bellach

Delwedd: Parliamentary copyright