Skip to main content

Y Pwyllgor Materion Cymreig i holi Llywydd ac uwch dȋm Cynulliad Cenedlaethol Cymru

12 November 2015

Mae'r Pwyllgor Materion Cymreig yn parhau are eu hymarfer craffu ar Fesur drafft Cymru wythnos nesaf. Mae'r Pwyllgor yn holi cynrychiolwyr o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar y Mesur arfaethedig drwy linc fideo.

Tystion

Dydd Llun 16 Tachwedd 2015, drwy linc fideo.

4.30yh

  • Y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad
  • Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad
  • Elisabeth Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol

Sylw'r Cadeirydd

Dywedd David T.C. Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig:

"Fe gafwyd sesiwn bositif ar y cyd ȃ'n cyd-weithwyr yn y Cynulliad yn ogystal ȃ chyfarfodydd eraill ddydd Llun diwethaf yng Nghaerdydd. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i graffu'r Mesur draft wythnos yma. Yn y sesiwn yma byddwn yn ystyried beth fydd effaith cynlluniau Llywodraeth Prydain ar y gwaith o reoli'r Cynulliad." 

Gwybodaeth bellach

Delwedd: iStockphoto