Skip to main content

Welsh Affairs Committee

Commons Select Committee

The Welsh Affairs Committee is responsible for scrutinising the expenditure, administration and policies of the Wales Office, and the policies of the UK Government as whole that have an impact in Wales. It is chaired by Stephen Crabb MP. You can follow the Committee on Twitter @CommonsWelshAff

Diversity of witnesses - Welsh Affairs Committee

Amrywiaeth Tystion - Pwyllgor Materion Cymreig

For information about the work of committees before 2020 please visit committees before 2020, inquiries before 2020 or publications before 2020.

Committee news

Thumbnail
Renewable energy in Wales focus of new inquiry
The Welsh Affairs Committee launch an inquiry into renewable energy in Wales
23 November 2020
Thumbnail
Ymchwiliad newydd yn canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy yng Nghymru
Mae’r Pwyllgor Materion Cymreig wedi lansio ymchwiliad heddiw yn edrych ar sut y gall Llywodraeth y DU, mewn cydweithrediad â Gweinidogion Cymru, ganfod y ffordd orau o gefnogi datblygiad ynni adenwyddadwy yng Nghymru.
23 November 2020
Thumbnail
Wales’ Counsel General Jeremy Miles to give evidence on Brexit
Welsh Affairs Committee examines the potential implications for Wales of UK-EU trade negotiations
16 November 2020
Thumbnail
Cwnsler Cyffredinol Cymru Jeremy Miles yn rhoi tystiolaeth ar Brexit
Mae Pwyllgor Materion Cymru yn archwilio goblygiadau posibl trafodaethau masnach y DU-UE i Gymru
16 November 2020
Thumbnail
Gweinidogion yn wynebu cwestiynau Pwyllgor am fasnach yng Nghymru yn sgil Brexit
Mae Pwyllgor Materion Cymru yn archwilio trafodaethau masnach gyda'r UE a gwledydd y tu allan i'r UE a'u goblygiadau i Gymru
2 November 2020
Thumbnail
Ministers to face Committee questions on Wales’ post-Brexit trade
Welsh Affairs Committee examines trade negotiations with the EU and non-EU countries and their implications for Wales
2 November 2020
Thumbnail
Internal Market Bill impact on devolution examined Committee
The Welsh Affairs Committee explores the Internal Market Bill’s implications for devolution in the UK
13 October 2020
Thumbnail
Pwyllgor yn archwilio effaith y Bil Marchnad Fewnol ar ddatganoli
Mae Pwyllgor Materion Cymru yn archwilio goblygiadau Bil y Farchnad Fewnol ar gyfer datganoli yn y DU
13 October 2020
Thumbnail
Committee takes evidence from key industries in Wales
Welsh Affairs Committee hears from experts covering the steel, automotive and pharmaceutical industries in Wales
5 October 2020
Thumbnail
Pwyllgor Materion Cymreig yn cymryd tystiolaeth gan ddiwydiannau allweddol yng Nghymru
Committee to hold evidence session into its inquiry on Brexit and trade: implications for Wales
5 October 2020
Thumbnail
‘Ychydig iawn’ o gynnydd gan Lywodraeth y DU i sicrhau cronfa amgen i gymryd lle nawdd yr UE yng Nghymru, meddai ASau
Pwyllgor yn cyhoeddi adroddiad ar ddisodli cyllid Strwythurol yr UE yng Nghymru
2 October 2020
Thumbnail
‘Negligible’ progress being made by UK Government to replace EU funds in Wales – MPs
The Welsh Affairs Committee publishes report into replacement for EU Structural funding in Wales
2 October 2020
Thumbnail
Gweithredwyr porthladdoedd yn trafod pa mor barod ydynt ar gyfer trefniadau masnachu DU-UE newydd
28 September 2020
Thumbnail
Port operators to discuss readiness for new UK-EU trading arrangements
A panel of port operators give evidence to the Welsh Affairs Committee on Thursday 1 October
25 September 2020
Thumbnail
Pwyllgor yn archwilio effaith cynlluniau i newid ffiniau ar Gymru
Committee to examine the implications for Wales of proposals made to redraw Parliamentary constituencies in the Parliamentary Constituencies Bill
22 September 2020
Thumbnail
Committee to examine impact of boundary change plans for Wales
Committee to examine the implications for Wales of proposals made to redraw Parliamentary constituencies in the Parliamentary Constituencies Bill.
22 September 2020
Thumbnail
Hitachi Wylfa withdrawal a blow to Wales and UK
Chair comments on Hitachi's decision to withdraw from Wylfa nuclear project
16 September 2020
Thumbnail
Arbenigwyr masnach ac economegwyr yn amlinellu effaith sicrhau cytundeb a dim cytundeb i Gymru
11 September 2020
Thumbnail
Trade experts and economists to outline impact on Wales of deal and no-deal scenarios
Welsh Affairs Committee questions trade experts and economists on impact on Wales of deal and no-deal scenarios
11 September 2020
Thumbnail
Ysgrifennydd Cymru yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor
Ochr yn ochr â materion eraill, bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn cael ei holi ar y Gronfa Ffyniant a Rennir a goblygiadau trafodaethau masnach Brexit ar Gymru
7 September 2020
Total results 338 (page 1 of 17)