Skip to main content

Welsh Affairs Committee

Commons Select Committee

The Welsh Affairs Committee is responsible for scrutinising the expenditure, administration and policies of the Wales Office, and the policies of the UK Government as whole that have an impact in Wales. It is chaired by Stephen Crabb MP. You can follow the Committee on Twitter @CommonsWelshAff

Diversity of witnesses - Welsh Affairs Committee

Amrywiaeth Tystion - Pwyllgor Materion Cymreig

Committee news

Thumbnail
Ministers set for questions on renewables in Wales
The Welsh Affairs Committee examines support for the development of the renewable energy industry in Wales
26 April 2021
Thumbnail
Gweinidogion i dderbyn cwestiynau ar ynni adnewyddadwy yng Nghymru
Mae Pwyllgor Materion Cymru yn archwilio cefnogaeth i ddatblygiad y diwydiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru
26 April 2021
Thumbnail
Sut y gall llywodraethau'r DU a Chymru annog buddsoddi mewn prosiectau ynni adnewyddadwy yng Nghymru?
Sut y gall llywodraethau'r DU a Chymru annog buddsoddi mewn prosiectau ynni adnewyddadwy yng Nghymru?
13 April 2021
Thumbnail
How can the UK and Welsh governments stimulate investment in renewable energy projects in Wales?
Welsh Affairs Committee hears from Renewable energy experts on the effectiveness of government subsidy schemes
13 April 2021
Thumbnail
Ynni gwyrdd yng Nghymru: Cyfleoedd a rhwystrau
Bydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn holi ystod eang o randdeiliaid ym maes datblygu ynni adnewyddadwy mewn sesiwn dystiolaeth ddydd Iau, wrth iddo barhau gyda’i ymchwiliad i ynni adnewyddadwy yng Nghymru.
15 March 2021
Thumbnail
Green energy in Wales: Opportunities and barriers
The Welsh Affairs Committee will hear from stakeholders in renewable energy development as it continues its inquiry into renewable energy in Wales.
15 March 2021
Thumbnail
Ministers face questions on Welsh rail investment
Welsh Affairs Committee examines rail infrastructure investment in Wales
8 March 2021
Thumbnail
Gweinidogion yn wynebu cwestiynau am fuddsoddi yn system rheilffyrdd Cymru
Pwyllgor Materion Cymru yn archwilio buddsoddiad seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru
8 March 2021
Thumbnail
Beth yw’r cyfleoedd i Gymru ym maes ynni adnewyddadwy?
Committee to question representatives of the renewable energy sector on the low-carbon power generation opportunities in Wales
2 March 2021
Thumbnail
What are Wales’ renewable energy opportunities?
Committee to question representatives of the renewable energy sector on the low-carbon power generation opportunities in Wales
2 March 2021
Thumbnail
Mark Drakeford appears before Welsh Affairs Committee
Wales’ First Minister to discuss intergovernmental relations
1 March 2021
Thumbnail
Mark Drakeford i ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig
Prif Weinidog Cymru ’i drafod cysylltiadau rhynglywodraethol
1 March 2021
Thumbnail
Ken Skates a Syr Peter Hendy yn rhoi tystiolaeth ar seilwaith y rheilffyrdd yng Nghymru
Mae Pwyllgor Materion Cymru yn archwilio pynciau gan gynnwys cyflwr y buddsoddiad yn system reilffordd Cymru
22 February 2021
Thumbnail
Ken Skates and Sir Peter Hendy to give evidence on Welsh rail infrastructure
The Welsh Affairs Committee examines topics including the state of investment in the Welsh railway system
22 February 2021
Thumbnail
Seilwaith rheilffyrdd Cymru: Gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a gweithredwyr cledrau yn rhoi tystiolaeth gerbron y Pwyllgor Materion Cymreig
Bydd Network Rail, Trafnidiaeth i Gymru a gweithredwyr gwasanaethau trên yng Nghymru yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Materion Cymru
8 February 2021
Thumbnail
Welsh rail infrastructure: Welsh rail service and track operators to give evidence to Welsh Affairs Committee
Network Rail, Transport for Wales and operators of train services in Wales will give evidence to the Welsh Affairs Committee
8 February 2021
Thumbnail
Early effects of post-Brexit trade, borders and customs to be considered by Welsh Affairs Committee
The Welsh Affairs Committee questions industry representatives
26 January 2021
Thumbnail
Effeithiau cynnar masnach, ffiniau a thollau yn sgil Brexit yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Materion Cymreig
Mae Pwyllgor Materion Cymru yn cwestiynu cynrychiolwyr o wahanol ddiwydiannau
26 January 2021
Thumbnail
Sut y gall Cymru elwa ar y chwyldro gwyrdd?
Pwyllgor Materion Cymru yn ystyried cyfleoedd ar gyfer datblygu ynni adnewyddadwy yng Nghymru
25 January 2021
Thumbnail
How can Wales benefit from the green revolution?
Welsh Affairs Committee considers opportunities for renewable energy development in Wales
25 January 2021
Total results 372 (page 1 of 19)