Skip to main content

Amrywiaeth Tystion

25 September 2017

Mae'r Pwyllgor Materion Cymreig wrthi’n mesur amrywiaeth ein tystion.

Mae sicrhau amrywiaeth yn bwysig i’r Pwyllgor ac rydym am sicrhau fod hyn yn cael ei nodi.

Rydym yn annog unigolion sy’n aelodau o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i roi tystiolaeth ysgrifenedig.

Rydym hefyd yn anelu at sicrhau paneli o dystion amrywiol ac am i sefydliadau ystyried hyn wrth gynnig cynrychiolwyr.

Further information

Image: Parliamentary copyright